Egzamayı üzerinde taşıma, hayatı özgürce yaşa!1

Baktıkça Kaşınıyorsan…
Daha Fazla Üzerinde Taşıma!1

Atopik dermatitin olumsuz etkilerini daha fazla üzerinde taşıma.

Referans:  1. Eczema Types: Atopic Dermatitis Diagnosis Treatment, ADD, https ://www.aad.org/pubIic/ diseases/eczema/types/ atopic-dermatitis/atopic-dermatitis-treatment. Erişim tarihi: 15.08.2022

PP-CIB-TUR-0256 (Eylül 2023)

Atopi Nedir?

Atopi, alerjik rinit, astım ve atopik dermatit gibi alerjik hastalıkların gelişmesine genetik olarak yatkın olmayı ifade etmektedir.2

Atopi, başta solunum yoluyla alınan alerjenler ve gıda alerjenleri olmak üzere, yaygın alerjenlere karşı bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesiyle ilişkilidir.2

Referans: 1. American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI), Atopic Dermatitis Defined. Erişim adresi: https://www.aaaai.org/Tools-for-the-Public/Allergy,-Asthma-Immunology-Glossary/Atopy-Defined Erişim tarihi: 01.09.2023.

PP-CIB-TUR-0257 (Eylül 2023)

Atopik Dermatit Nedir?

Atopik dermatit cildin sürekli kaşınmasıyla karakterize, tekrarlayan, kronik, enfeksiyöz olmayan enflamatuvar bir dermatozdur.3

Aynı zamanda farklı sağlık sorunlarının merkezinde yer alan alerjik kökenli bir cilt hastalığıdır: Ruh sağlığını etkileyebilir ve başka hastalıkların gelişmesine neden olabilir.4 Atopik dermatit, hastalar ve ailelerin günlük yaşamını da önemli ölçüde etkiler.4

Referanslar: 1. Sroka-Tomaszewska J, Trzeciak M. Molecular Mechanisms of Atopic Dermatitis Pathogenesis. Int J Mol Sci. 2021;22(8):4130. 2. Clebak KT ve ark. Atopic Dermatitis. Prim Care Clin Office Pract 50. 2023;191-203.
3. Schonmann Y. ve ark. Atopic Eczema in Adulthood and Risk of Depression and Anxiety: A Population-Based Cohort Study. The journal of allergy and clinical immunology. In practice, 2020;8(1):248–257.e16.  

PP-CIB-TUR-0258 (Eylül 2023)

Atopik Dermatit Belirtileri Nelerdir?

Atopik dermatitin belirtileri ve semptomları kişiden kişiye büyük ölçüde farklılık gösterir.

En önemli bulgusu cilt kuruluğu ve kuruluğa bağlı kaşıntıdır. Terleme, sıcak, tahriş edici maddeler ve alerjenler kaşıntıyı artırır. Kaşıma ile cilt bütünlüğü daha da bozulur ve egzama olarak tanımlanan yaralar meydana gelir. Atopik dermatit; kızarık, üzeri pütürlü ve sızıntılı lezyonlardır ve hastanın yaşına göre vücudun farklı bölgelerinde ortaya çıkabilir.5,6

Referanslar: 1. Mayo Clinic. Atopic dermatitis (eczema) Erişim adresi: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/atopic-dermatitis-eczema/symptoms-causes/syc-20353273 Erişim tarihi: 31.08.2022. 2. Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği (AİD), Atopik Dermatit (Egzama). Erişim adresi: https://www.aid.org.tr/hastaliklar/alerji-ve-bagisiklik-sistemi-hastaliklari/atopik-dermatit/ Erişim tarihi: 31.08.2022 

PP-CIB-TUR-0259 (Eylül 2023)

Atopik Dermatit Kimlerde Görülür?


Atopik dermatit genellikle çocuklukta başlasa da her yaşta, herkeste görülebilir.7


Atopik dermatitin gelişimi konusunda yapılan çok sayıda çalışma, bebeklik döneminde erkeklerde kızlara göre daha çok görüldüğünü, ergenlikten itibaren kızların baskın hale geçtiğini göstermiştir.7

Çocukluk çağı AD vakalarının yaklaşık %40-70'i 6-7 yaşına geldiğinde düzelmektedir. Ancak, atopik dermatitli çocukların yarısından fazlasında geç çocukluk döneminde astım ve rinokonjonktivit gibi solunum yolu alerjilerinin geliştiği gözlemlenmiştir.7

Referanslar: 1. Pyun BY. Natural history and risk factors of atopic dermatitis in children. Allergy Asthma lmmunol Res. 2015 Mar;7(2):101-5. 2. NIH. Atopic Dermatitis. https://www.niams.nih.gov/health-topics/atopic-dermatitis#:~:text= Erişim Tarihi: 12.09.2023.

PP-CIB-TUR-0260 (Eylül 2023)

Atopik dermatitin olumsuz etkilerini
daha fazla üzerinizde taşımayın.1


Atopik dermatit kontrol altına alınabilir. Daha detaylı bilgi almak için doktorunuza başvurun.
Sizi kaşındıran bu kazağı üzerinizde taşımayın, hayatı özgürce yaşayın.1

Referans:  1. Eczema Types: Atopic Dermatitis Diagnosis Treatment, ADD, https ://www.aad.org/pubIic/ diseases/eczema/types/ atopic-dermatitis/atopic-dermatitis-treatment. 2. Weidinger S ve Novak N. Atopic dermatitis. Lancet 2016;387:1109–22.
3. Ertam İ ve ark. Türkiye atopik dermatit tanı ve tedavi kılavuzu-2018. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereology. 2018;52:6-23. 4. Harmancı K ve ark. Atopik Dermatit Tanı ve Tedavisine Yaklaşım: Ulusal Rehber 2018 ve Ürtiker Güncel Durum Raporu. Asthma Allergy Immunol. 2018;16(2):1-131.
5. Sidbury R ve ark. Guidelines of care for the management of atopic dermatitis in adults with topical therapies. J Am Acad Dermatol. 2023;89:e1-20. 6. Kulthanan K ve ark. Clinical practice guidelines for the diagnosis and management of atopic dermatitis. Asian Pac J Allergy Immunol. 2021;39:145-155.
7. National Eczema Association. New Prescription Treatments. https://nationaleczema.org/new-treatments/ (son erişim tarihi: 1.08.2023). Erişim tarihi: 11.09.2023

PP-CIB-TUR-0261 (Eylül 2023)